Thời gian linh hoạt

Thuận lợi cho bạn dễ dàng kiếm thêm thu nhập

Hỗ trợ đầy đủ

Cung cấp thông tin qua ứng dụng giao hàng

Thu nhập hấp dẫn

Số lượng đơn hàng nhiều, chiết khấu cạnh tranh

Tải ngay ứng dụng Deli
1

Mở ứng dụng

Bắt đầu nhận đơn hàng

2

Nhận đơn hàng

Nhận thông tin về khoảng cách và giá tiền tương ứng phù hợp với bạn

3

Đến nơi

Đến địa chỉ nhận hàng, kiểm tra hàng hóa, giao cho khách, ứng tiền trước cho khách

4

Hoàn thành

Giao hàng thành công, nhận phí giao hàng và lấy lại tiền ứng

Đăng ký hợp tác với Deli ngay hôm nay

Thêm vào giỏ hàng thành công