Điều khoản bảo mật và riêng tư

1. Bảo mật thông tin

 Deli Management tôn trọng những thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi hiểu rằng, bạn cần biết chúng tôi quản lý như thế nào những thông tin cá nhân được <www.deli.host> tập hợp. Hãy đọc và tìm hiểu về những quy định bảo mật thông tin sau đây.
 
 Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh của chúng tôi có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản quy định bảo mật và riêng tư của chúng tôi.
 
2. Thông tin
 
 Trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> hoàn toàn miễn phí, bạn không cần phải cung cấp các thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ các thông tin như: tên, email và một số thông tin không bắt buộc khác khi bạn muốn tương tác với một hoặc một số nội dung trên trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh. Các thông tin cá nhân này được sử dụng để <www.deli.host> nhận diện và liên hệ với bạn khi cần.
 
3. Lịch sử tìm kiếm

 Trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> sẽ lưu trữ lịch sử tìm kiếm của bạn trong hệ thống với mục đích của việc lưu trữ này là để chúng tôi có thể đề xuất hoặc đưa ra kết quả tìm kiếm lần sau của bạn chính xác hơn, phù hợp với nhu cầu của bạn.
 
4. Cách thức sử dụng thông tin
 
 Chúng tôi sử dụng các thông tin bạn cung cấp để liên hệ, hồi đáp những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của bạn. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự đồng ý của bạn.

 Dữ liệu khách hàng của trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> là tài sản thuộc quyền sở hữu của Deli Management và có thể được chuyển nhượng cho người kế thừa hay người được chỉ định để quản lý công ty khi công ty bị sáp nhập, bị mua lại hoặc phá sản.
 
5. Bảo đảm an toàn đối với các thông tin thu thập được
 
 Chúng tôi chỉ tập hợp và lưu trữ lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích hoạt động và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật đối với những thông tin mà bạn đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ, nếu có.
 

6. Cookies
 
 Cookies là những file nhỏ được Tải Xuống để ghi chép các hoạt động trong một trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh.

 Chúng tôi sử dụng cookies để ghi chép các hoạt động của nguời sử dụng hay mục đích của người dùng/người sử dụng không muốn xem cùng nội dung quảng cáo được lặp đi lặp lại nhiều lần. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng cookies để đáp ứng các yêu cầu của người dùng/người sử dụng và các mục đích khác chúng tôi cho là cần thiết.

 Trong Trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> của chúng tôi, chúng tôi có thể đặt quảng cáo của bên thứ ba khác và những quảng cáo này có thể thu thập cookies của bạn và Deli.host không thể truy cập vào thông tin này. Bất kể lúc nào bạn truy cập vào trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host>, hầu hết các trình duyệt đặt chế độ cookies tự động nhận.
 
7. Liên kết các Website khác
 
 Nếu bạn nhấn đường link liên kết sang trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh thứ ba, bao gồm cả trang quảng cáo, bạn sẽ rời trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> và sẽ đến trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh mà bạn đã chọn. Chúng tôi không thể kiểm soát bất kỳ hoạt động nào của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về sự an toàn hay bất kể vấn đề nào khác liên quan tới và/hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng, truy cập trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh đó.
 
8. Sửa đổi và xoá thông tin tài khoản
 
 Tại bất kỳ thời điểm nào, bạn có thể sửa đổi, cập nhật thông tin tài khoản của mình. Trong trường hợp bạn tự xoá các thông tin tài khoản, chúng tôi có thể phục hồi những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giải quyết các tranh chấp, thi hành bản thoả thuận người dùng/người sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý  liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> của chúng tôi.
 
9. Điều khoản thay đổi
 
 Tại bất kỳ thời điểm nào, chúng tôi có toàn quyền thay đổi bất kỳ nội dung nào của các điều khoản này. Xin thường xuyên xác nhận để biết về các điều khoản thay đổi trong bản quy định bảo mật của chúng tôi. Trong trường hợp có những thay đổi quan trọng về cách sử dụng liên quan tới các thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email. Trường hợp bạn từ chối các điều khoản thay đổi có trong trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> của chúng tôi, xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email support@deli.host. Bằng việc tiếp tục truy cập, sử dụng trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh này, bạn đồng ý và chấp nhận bị ràng buộc với các thay đổi trong điều khoản quy định bảo mật và riêng tư trực tuyến này.
 

Thêm vào giỏ hàng thành công