Các điều kiện và điều khoản sử dụng

1. Quy định về sử dụng (các) dịch vụ

Trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> là tài sản thuộc toàn quyền sở hữu và sử dụng của Công Ty TNHH Deli Management (“Deli Management”). Bằng việc truy cập, sử dụng web, sử dụng bất kỳ một và/hoặc một phần các thông tin, dịch vụ, sản phẩm trên trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host>, điều đó đồng nghĩa với việc bạn đã hoàn toàn chấp nhận các điều kiện và điều khoản quy định sử dụng trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> của Deli Management như dưới đây.
 
 Xin vui lòng đọc kỹ các quy định sử dụng trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> dưới đây của chúng tôi trước khi quyết định sử dụng bất kỳ thông tin, dịch vụ, sản phẩm nào của chúng tôi.
 
2. Đăng ký sử dụng và đăng nhập tài khoản
 
Khi đăng ký sử dụng tài khoản trên trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host>, bạn cần cung cấp cho trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> các thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ, xác thực và mới nhất và phải chịu trách nhiệm về những nội dung đã cung cấp này.

Sau khi đăng ký và được cấp tài khoản và mật khẩu sử dụng, người dùng chịu trách nhiệm bảo quản mật khẩu và không nên tiết lộ mật khẩu cho bất kỳ ai hoặc ủy quyền, cho phép bất kỳ người nào sử dụng vào bất cứ mục đích nào. Khách hàng đồng ý và xác nhận rằng, việc tên đăng nhập và mật khẩu của khách hàng khi được đăng nhập và sử dụng các dịch vụ trên trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> luôn luôn được xem là việc truy nhập và sử dụng các dịch vụ bởi chính khách hàng, bất kể tên truy nhập và mật khẩu có thể được sử dụng bởi người khác mà chủ sở hữu không biết hoặc không cho phép.

Trong trường hợp khách hàng phát hiện bất kỳ bên thứ ba nào khác biết và/hoặc sử dụng mật khẩu của mình để truy nhập và sử dụng các dịch vụ trên trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host>, khách hàng cần thông báo ngay lập tức cho chúng tôi và thay đổi mật khẩu hoặc yêu cầu trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> hỗ trợ cài đặt mật khẩu mới.
 
3. Quyền thu thập và sử dụng thông tin
 
Khi bạn truy cập và sử dụng trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host>, Deli Management có thể thu thập và lưu trữ các thông tin như các số liệu thống kê quá trình truy cập, các thông tin cá nhân đã được bạn cung cấp cho Deli Management khi đăng ký làm thành viên. Deli Management có thể sử dụng các thông tin này vào việc lập kế hoạch, nghiên cứu, thiết kế và tuyên truyền các dịch vụ hoặc cung cấp thông tin cho các cơ quan pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 
4. Quy định về nội dung thông tin trên trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host>
 
Người dùng/người sử dụng trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> phải chịu trách nhiệm về bất cứ nội dung thông tin nào được gửi lên hoặc truyền đi qua trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> của Deli Management.
Bạn cam kết sử dụng trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> phù hợp với tất cả các quy định của pháp luật hiện hành [của Việt Nam, Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và/hoặc quốc gia sở tại] và đồng ý không sử dụng trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> để gửi lên, truyền đi, phân tán, liên kết các nội dung bao gồm nhưng không giới hạn việc:

*Chứa bất kỳ thông tin quảng cáo nào;

*Vi phạm quy định của pháp luật, đạo đức xã hội; và/hoặc

*Ảnh hưởng đến tính an toàn, tính đồng nhất của giao diện trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host>.

Bất cứ hành vi vi phạm nào thuộc một trong các trường hợp nêu trên, Deli Management đương nhiên có quyền huỷ bỏ quyền sử dụng trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> của người vi phạm. Đồng thời, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm, người dùng/người sử dụng trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với (các) hành vi vi phạm của họ.
 
Trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> là trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh được chia sẻ với cộng đồng và Deli Management giữ quyền thông tin và kiểm soát thông tin trên trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> của mình. Tất cả các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn: thông tin địa điểm, các bình luận, các hình ảnh.., và thông tin khác liên quan đến địa điểm và thành viên đều thuộc quyền sở hữu của Deli Management và tất cả các thông tin này sẽ không "Bị xóa/Được xóa" vì bất cứ lý do nào và bởi bất kỳ chủ thể nào ngoại trừ Deli Management.
 
5. Tuyên bố từ chối
 
DELI MANAGEMENT áp dụng các biện pháp bảo mật cho trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> và các dịch vụ cung cấp nhưng có thể không đảm bảo tuyệt đối trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> tránh khỏi các hành động phá hoại hoặc các loại virus từ Internet.

DELI MANAGEMENT không có bất cứ bảo đảm nào hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hay hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào trên trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> này. Vào bất kỳ thời điểm nào, DELI MANAGEMENT được quyền bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng và thông tin trên trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> này mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, DELI MANAGEMENT sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm mang lại do việc sử dụng thông tin từ trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> này, cũng như bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin nếu có.

Việc sử dụng thông tin tại trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> này là hoàn toàn tùy thuộc vào rủi ro riêng của người dùng/người sử dụng. Trong bất kỳ trường hợp nào, DELI MANAGEMENT hoặc các đại diện của mình sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tất yếu nào liên quan tới và/hoặc phát sinh từ việc sử dụng, truy cập trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host>.

Trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> của DELI MANAGEMENT bao gồm các đường liên kết đến các trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh khác không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của DELI MANAGEMENT và/hoặc có thể chứa các thông tin do các bên thứ ba cung cấp. Việc truy nhập, sử dụng các trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh đó (nếu có) hoàn toàn tuỳ thuộc rủi ro riêng của người dùng/người sử dụng.
 
6. Các thay đổi và cập nhật
 
Deli Management có toàn quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> này bao gồm bất kỳ khoản mục nào vào bất kì lúc nào mà không cần báo trước và những thay đổi này mặc nhiên có hiệu lực ngay khi bạn truy cập, sử dụng trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host>.
   
7. Cấm truy cập
 
Chúng tôi có toàn quyền, vào mọi lúc, cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> của DELI MANAGEMENT hoặc bất kỳ phần nào của trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> của Deli Management ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Các Điều Kiện và Điều Khoản Sử Dụng này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.
 
8. Bồi thường
 
Bạn đồng ý bồi hoàn những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí (bao gồm cả án phí không giới hạn) và/hoặc bất kỳ khoản chi phí nào khác có liên quan tới hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn đối với bất kỳ điều khoản nào trong Các Điều Kiện và Điều Khoản Sử Dụng đối với trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> của DELI MANAGEMENT. Trong trường hợp xét thấy cần thiết, hoặc theo quy định của pháp luật, chúng tôi có thể tiến hành tranh tụng và/hoặc tham gia tố tụng đối trước các khiếu kiện hoặc đàm phán, thương lượng dàn xếp bồi thường nếu có.
 
9. Quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác
 
Tất cả các tài sản, tài sản sở hữu trí tuệ tồn tại trong trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> của DELI MANAGEMENT đều thuộc quyền sở hữu của DELI MANAGEMENT. Tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo và Deli Management bảo lưu mọi quyền có được, trao cho theo thông lệ và/hoặc theo quy định của pháp luật.

Trừ phi được sự đồng ý của DELI MANAGEMENT, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào bất cứ thành phần nào thuộc trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> của DELI MANAGEMENT hoặc tạo ra những bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong trong trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> của DELI MANAGEMENT.

Tại các khu vực được phép đăng tải bài viết, bạn có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác của bạn với cá nhân người dùng/người sử dụng hoặc nhóm người dùng/người sử dụng.
Trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.

Ngoài việc cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý, hoặc thông qua việc để bạn sử dụng dịch vụ. Người dùng/người sử dụng đương nhiên không có quyền sử dụng trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> hoặc (các) dịch vụ của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

Bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi có liên quan tới DELI MANAGEMENT một cách hoàn toàn miễn phí.

Trong trường hợp có bất kỳ thông báo về quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, người dùng có thể liên hệ cho chúng tôi qua địa chỉ email: ………..
 
10. Cung cấp nội dung trên trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host>

Bằng việc truy cập và sử dụng trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host>, người dùng/người sử dụng đồng ý trao cho chúng tôi toàn bộ quyền và cấp phép (bao gồm cả các quyền về tinh thần hay các quyền cần thiết khác) để sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao. Sự cấp phép này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào đã được biết đến hoặc phát triển sau này; bạn cần lưu ý rằng, các bài viết (post) trên diễn đàn, hoặc tại các khu vực được phép có thể tiếp tục nằm trên trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> của chúng tôi ngay cả khi tài khoản của bạn đã bị xóa vì bất kỳ lý do gì.
 
11.Giới hạn trách nhiệm pháp lý và bảo đảm
 

Việc truy cập và sử dụng trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> của DELI MANAGEMENT sẽ do bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. DELI MANAGEMENT chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và chúng tôi không đại diện cho hoặc bảo đảm về bất cứ điều gì, được phát ngôn cụ thể hay hàm ý cho bất cứ mục đích cụ thể nào.

Người dùng/người sử dụng phải chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng thông tin của bạn tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật hiện hành.
 
12. Luật áp dụng
 

Bạn đồng ý rằng, Các Điều Kiện và Điều Khoản Sử Dụng này và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web/ứng dụng thiết bị di động thông minh <www.deli.host> này hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết theo các quy định của luật pháp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bằng việc đăng ký hoặc sử dụng website và dịch vụ của chúng tôi, bạn mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của pháp luật Việt Nam.
 

Thêm vào giỏ hàng thành công